Skovrejsning

Skovrejsning, læplantning og landskabsplantninger

Bukkehave Skov og Land A/S tilbyder rådgivning inden for alle former for beplantninger. Der
ydes totalentreprise, hvor Bukkehave Skov og Land A/S står for alt fra planlægning, ansøgning
af tilskud og tilladelser, til den endelige plantning. Der ydes også delelementer af
ovenstående.