Rådgivning

Bukkehave Skov og Land A/S tilbyder alt fra totalløsninger inden for skovbrug, hvor
skovdistrikter forvaltes, til rådgivning på timebasis for mindre skovejendomme. Rådgivningen
ydes altid af Rune Bukkehave, hvorved der opnås et tæt og direkte samarbejde, og erfaringer
bibeholdes og udnyttes til gavn for skovejerens langsigtede mål for skoven.

Bukkehave Skov og Land A/S kan udnytte et samarbejde med de enkelte skovdistrikter til at
pulje salg og indkøb, hvorved den enkelte skovejer opnår stordriftsfordele.

Kunder der har lavet en samarbejdsaftale med Bukkehave Skov og Land A/S opnår fuld
gennemsigtighed og Bukkehave Skov og Land A/S har udelukkende fortjeneste på
rådgivningen, som afregnes efter medgået tid.

Der ydes også rådgivning i forbindelse med udlejning af jagt.

Skovdistrikter som Bukkehave Skov og land A/S har samarbejde med:

Gjorslev Gods, Løvenborg Gods, Hagestedgaard Gods, Oremandsgaard Gods, Karbækstorp
Skov, Glorup Gods, Broholm Gods, Horse Skov, Hjortholm Gods, Egeløkke Gods, samt en
række mindre skovejendomme.