Pyntegrønt/Juletræer

Bukkehave Skov og Land A/S tilbyder rådgivning til dyrkning af pyntegrønt og juletræer, samt
hjælp til afsætning.

Bukkehave Skov og Land A/S forhandler alle former for pyntegrønt og juletræer.

Bukkehave Skov og Land A/S har et tæt samarbejde med kirker omkring klippegrønt og
juletræer, hvor Bukkehave Skov og Land A/S har stor erfaring med at skaffe de rigtige typer af
pyntegrønt i rette kvaliteter til rette tid.

Ring og få et godt tilbud og eventuelt en reference til en kollega, som har fået leveret grønt i
mange år.