Profil

I juni 2000 startede Ole Pedersen firmaet Skovrider Ole Pedersen A/S, som tilbød rådgivning
og forvaltning af skove, samt handel med juletræer, pyntegrønt, planter og frø.

I marts 2018 gik Skovrider Ole Pedersen på pension og virksomheden blev overtaget af Rune
Bukkehave, som siden har drevet virksomheden videre i samme ånd og med samme ydelser.

Virksomheden drives fra adressen Kirkehelle 50 i Vissenbjerg. Arbejdsområdet dækker
Østjylland, Fyn, Sjælland og øerne omkring.

Fra årsskiftet 2021 skiftede virksomheden navn til Bukkehave Skov og Land A/S.

Virksomheden tilbyder en bred række ydelser inden for skov og land: rådgivning og forvaltning
af skove og landejendomme, samt ad hoc-opgaver med skovrejsning, læplantninger,
skovningsopgaver, jagtudlejning, vurderinger.

Endvidere udfører virksomheden handel med skovplanter, frø, pyntegrønt, juletræer, gavntræ,
brænde og flis.

CV Rune Bukkehave

2018 – Overtager virksomheden Skovrider Ole Pedersen A/S
2012 – 2017 Godsforvalter Åkær Gods
2013 – Afsluttet uddannelse HD i Økonomi og Regnskab, Aarhus Universitet
2007 – 2012 Skovfoged på Rathlousdal Gods
2007 – Afsluttet uddannelse Skov- og Landskabsingeniør, Københavns Universitet
2003 – Afsluttet uddannelse Skov- og Naturteknikker, Skovskolen