Bukkehave Skov og Land A/S

Plantesalg, skovrejsning, skovdrift og rådgivning

Bukkehave Skov og Land A/S tilbyder alt fra totalløsninger inden for skovbrug, hvor
skovdistrikter forvaltes, til rådgivning på timebasis for mindre skovejendomme. Rådgivningen
ydes altid af Rune Bukkehave, hvorved der opnås et tæt og direkte samarbejde, og erfaringer
bibeholdes og udnyttes til gavn for skovejerens langsigtede mål for skoven.

null

Rådgivning

null

Plantesalg

null

Skovdrift

null

Skovrejsning

Plantning af træer

Bukkehave Skov og Land A/S tilbyder salg af produkter til brug i skov og land.

Herunder eksempelvis vildthegn, juletræspaller, net osv.

Ring og hør om vi kan hjælpe dig med hvad du søger.