Skovrådgivning

Skovbrug
Rådgivning tilbydes større eller mindre skove som tilsyns-førende skovrider med opgaver som aftalt. Der gives enten en fast pris på baggrund af aftalte opgaver, typisk for et år ad gangen, eller der kan afregnes på timebasis. Der udarbejdes grønne driftplaner. Ved samlet indkøb fra flere ejendomme kan opnås gode rabatter på indkøb, og ved store samlede salgsmængder kan der opnås gode salgspriser.

Der gives bl.a. rådgivning på følgende distrikter: Løvenborg Gods, Broholm Gods, Gjorslev Gods, Humble Skovdistrikt, Karrebækstorp Skov, Oremandsgård Gods  samt flere mindre ejendomme.

Skovrejsning
Der tilbydes alt fra timebaseret rådgivning til et totaltilbud på hele opgaver inklusiv ansøgning af tilskud og gennemførelse af det totale projekt.Kåring
En meget kvalificeret rådgivning omkring kåring af skovbevoksninger til frøhøst kan tilbydes efter 10 år som medlem af Kåringsudvalget. Rådgivning tilbydes på timebasis.

Juletræer
Rådgivning i dyrkning af juletræer, indkøb af planter, kemikalier, hegn og pasning udføres. Hvordan og til hvem sælges juletræer og grønt bedst?

Planteskole
Indgående kendskab haves efter opstart og drift af plantekole i en 15-årig periode. Få en analyse af din planteskole omkring målsætning, strategier og muligheder for bedre økonomi ved rationalisering af arbejdsgange.

Virksomhedsledelse
Analyse af virksomheder omkring målsætning, strategier og administrative rutiner udføres. Ansættelsesprocedure omkring ansættelse af medarbejdere gennemgås. Er der for stort gennemtræk i din virksomhed? Markedsføring, salgs- og indkøbsstrategi kan forbedre din økonomi.

Frøhandel
Rådgivning om kåring af bevoksninger til skovbrug, eller gennemførelse af den totale proces inklusiv frøhøst kan tilbydes. Stor erfaring haves efter kåringer, høst og salg af frøene herfra, gennem tyve år samt ti års virke i Kåringsudvalget.

Jagtudlejning
Får du markedsprisen for din jagtudlejning? Analyse heraf udføres. Erfaring fra mange års udlejning af et areal på 10.000 tønder land i Danmark haves. Rådgivning omkring forbedring af arealer, samt tilskudsmuligheder hertil kan måske betale din udgift til rådgivning hjem mange gange.