Forskningsprojekter

Forskningsprojekt bevilliget fra Skov- og Naturstyrelsen
Der er bevilliget 337.000 kroner til trøffelprojekt.


Projektet er afsluttet og rapporteret.


Forskningsprojekt bevilliget fra Skov- og Naturstyrelsen
Der er bevilliget 290.000 kroner til projektet:

"Såning af bøg, eg og ask på stormfaldsarealer på Løvenborg Skovdistrikt. Afprøvning af ammetræs- og forkulturer samt modforanstaltninger mod mus og vildt."

Projektet skal ses i relation til andre projekter vedrørende såningskulturmetoder og foregår i samarbejde med Palle Madsen fra Forskningscenteret for Skov & Landskab.

Projektet er afsluttet og rapporteret.

Artikel i Skoven 11/02: Såning af bøg direkte i skov på gode jorder

Artikel i Skoven 09/04: Forsøg med såning af løvtræ i skovkulturer