Curriculum vitae, Ole Pedersen

Personlige data:
Navn: Ole Pedersen
Adresse: Kildevang 25, 4690 Haslev
Telefon: 22 79 33 07
Født: 31. marts 1953 i Næstved

Uddannelse:
1969-1972
 
Matematisk-naturfaglig studentereksamen fra Næstved Gymnasium.
1972-1978
 
Forstkandidat fra KVL.
1978-1983
 
1/7 1978 - 31/12 1983 ansat som forstassistent på Bregentved Skovdistrikt.
1984-2000
 
1/1 1984-16/6 2000 skovrider på Bregentved Skovdistrikt.
2000- 17/6 2000 startet selvstændig virksomhed med rådgivning og handel.

Andre hverv:
1988-2000
 
Tilsynsførende for Marienborg Skovdistrikt.
1989-2001
 
Formand for redaktionsudvalget for Dansk Skovbrugs Tidsskrift.
1989-1993
 
Formand for Østsjællandske Skov og Salgskreds.
1987-1989
 
Censor i skovøkonomi, KVL.
1989-1991
 
Censor i virksomhedsledelse, KVL.
1991-2010
 
Censor i skovdyrkning, KVL.
1991-2001
 
Medlem af bestyrelsen for Ugerløse Savværk A/S.
1990-2001
 
Medlem af Statens Forstlige Kåringsudvalg, Plantedirektoratet.
1991-1998
 
Medlem af Forskningscenterets Rådgivende Udvalg for Økosystemer.
1992-1994
 
Medlem af Forskningscenterets Kulturudvalg.
1998-2000
 
Medlem af Forskningscenterets Rådgivende Udvalg for Skovbrug.
1989-2001
 
Medlem af bestyrelsen for J. Pallisgaard A/S.
2000-2009 Medlem af Forskningscenterets Rådgivende Udvalg for Skov og Skovprodukter.
2003- Syns- og skønsmand for Retten i Ribe, Retten i Varde, Retten i Næstved, Retten i Helsingør, Retten i Nykøbing Falster, Østre Landsret og Vestre Landsret.
2006 Syns- og skønsmand for Det Danske Voldgiftsinstitut.Nuværende opgaver:
Tilsynsførende skovrider på Løvenborg Skovdistrikt ved Holbæk.
Tilsynsførende skovrider på Broholm Skovdistrikt, Sydfyn
Tilsynsførende skovrider på Gjorslev Skovdistrikt, Stevns
Tilsynsførende skovrider på Humble Skovdistrikt, Langeland
Rådgiver på en række ejendomme som Oremannsgård Gods og Hagestedgård, virksomheder og organisationer i ind- og udland.
Deltager i forskningsprojekt om trøffelproduktion i Danmark.

Sagkyndig og faglig tillidsmand for Domstolsstyrelsen


Litteratur:
1976 Forekomsten af elmebarkbiller omkring den dansk-tyske grænse. Ugeskr. f. Agron., Hort., Forst., Lic.
1991 Forbedret planteforsyning. Skoven.
1993 Sensationelle forskerpåstande. Dansk Skovbrugs Tidsskrift.
2001 Liebhaverlandbrug. Agrologisk.
2001 Forbedret forsyning med skovfrø. Skoven.
2002 Trøffelproduktion i de danske skove. Skoven.
2002 Såning af bog direkte i skov på gode jorder. Skoven.
2004 Trøfler i Danmark - myceliet lever endnu. Skoven.
2004 Forsøg med såning af løvtræ i skovkulturer. Skoven.
2013 Ærens bevoksningsbehandling. SKOVEN 5 side 210-213.